Logo niške IT firme Stanković Soft

Stanković Soft

stankovicsoft.rs
do 10 zaposlenih u Nišu
2013. godine osnovano

O firmi

Pretežno se bavimo izradom poslovnih web aplikacija, portala, web sajtova i nešto ređe izradom mobilnih aplikacija. Orijentisani smo u potpunosti na domaće tržište i imamo nekoliko proizvoda koje trenutno nudimo klijentima.
Radimo na aplikacijama za visokoškolsko obrazovanje i možemo se pohvaliti sa više od 25 visokoškolskih ustanova Univerziteta u Nišu i Kragujevcu kao našim klijentima.
Uglavnom se radi o aplikacijama za vođenje studentske evidencije, studentskim i nastavničkim portalima, kao i o aplikacijama za automatsko anketiranje studenata.

Svojim zaposlenima pružamo

Privatno zdravstveno osiguranje
Privatno zdravstveno osiguranje
Fleksibilno radno vreme
Fleksibilno radno vreme
Povremene plaćene obroke
Povremene plaćene obroke

Naši proizvodi

Fakultis

Integrisani informacioni sistem fakulteta predstavlja kompletno rešenje za vođenje studentske evidencije, vođenje osnovne kadrovske evidencije, izradu rasporeda časova, evidenciju nastavnih planova, evidentiranje školarina i drugih uplata studenata, dobijanje različitih statističkih izveštaja, štampu uverenja i diploma i organizaciju prijemnog ispita.

e-Nastavnik

Nastavnički portal je veb aplikacija namenjena praćenju realizacije obaveza nastavnika visokoškolske ustanove. Portal može služiti i za štampu i elektronsko popunjavanje zapisnika sa ispita od strane nastavnika, definisanja organizacije nastave, načina ispitivanja i sl. Preko portala nastavnici mogu komunicirati sa studentima i kačiti materijale koje će studenti preuzimati sa studentskog portala ili sajta fakulteta.

e-Indeks

Logovanjem na portal student dobija sve informacije o njegovom školovanju, i to: položene ispite, prijavljene ispite po rokovima, izveštaje o uplaćenoj školarini, broju osvojenih espb bodova za svaku školsku godinu njegovog studiranja, spisak upisanih predmeta za svaku školsku godinu, raspored časova, raspored ispita, kao i vesti i obaveštenja koje je moguće postavljati kroz aplikaciju „FAKULTIS“ ili kroz aplikaciju „NASTAVNIK“.

Naš tim čine

Programeri Programeri
Stručnjaci za digitalni marketing Stručnjaci za digitalni marketing
Ekonomisti Ekonomisti