Startapovi koji nastaju u Nišu

Agent Fast

Agent Fast je softver za lakše i brže prikupljanje podataka i dokumenata koji su potrebni prilikom podnošenja zahteva za izdavanje kredita. Agenti na terenu prilikom izrade zahteva koriste mobilnu aplikaciju koja omogućava unos klijentskih podataka, skeniranje potpisanih dokumenta kao i očitavanje čipovane lične karte i po završetku prikupljanja sve informacije su dostupne opereterima koji put web aplikacije, nakon validacije, šalju sam zahtev agentima banke na odobravanje.

AirSrbija

Proverite zagađenost vazduha u Srbiji.

Armed Heist

Time to get to work in Armed Heist – the action-packed third person shooter game that gets your heart pumping! Test your reflexes as you venture on your bank robbery spree. Robbing banks & armored trucks has never been more thrilling as you avoid flying bullets.

Athena Search

eCommerce platforma za uvećanje profita onlajn prodavnica

CarSync

CarSync je platforma koja omogućava da svoja vozila koja se nalaze na različitim car sharing platformama pratite i njima upravljate s jednog mesta.
U ponudi je preko 50 integracija i funkcionalnosti uz pomoć kojih možete s lakoćom upravljati vašom car sharing flotom. Najpopularnija integracija je s Teslom, a u najtraženije funkcionalnosti spadaju automatske poruke, automatizovan proces naplate putarine, i izuzetna analitika koja vam omogućava da pratite sve parametre uspešnosti vaše flote.

Castit

Interaktivna platforma za digitalne reklame. To je baza podataka koja pothranjuje dalje naše prozivode npr. Sustainable Signage - Digitalni displej za komunikaciju koji sinhronizovano menja sadržaj u zavisnosti od trenutne potrebe.
Značajno smanjuje potrebu za štampanim materijalom i radi na principu E-ink displeja koji se fokusira na statične slike sa puno animacija. Koristi se za natpise, pločice sa imenima, rezervaciju soba, prikaz rasporeda vožnje, restoranskim menijima itd.

Classifieds Guard

Maximize the potential of your service and get an instant push forward.

Classifieds Guard™ Ad Classifier reaches an accuracy of up to 95% correct classifications. Through continuous monitoring, accuracy is always under control!

Cyber Trapper

Cyber Trapper je uređaj koji detektuje sajber napade. Detekcija se omogućava kroz specijalno razvijene mamce koji simuliraju različite IT uređaje povezane na mrežu. Mamac prenosi informaciju o napadu security centru i prikazuje napad na interaktivnoj mapi. U narednoj fazi, uredjaj će blokirati izvornu IP adresu napadača posredstvom pametnog firewall-a i time zaštititi klijenta.

Digitalna faktura

Platforma omogućava jednostavno i brzo kreiranje efaktura u standardnom XML formatu, koji se koristi za slanje i primanje faktura u okviru državnog Sistema elektronskih faktura (SEF).
Automatski procesi koji su ugrađeni u aplikaciju pružaju smanjeno vreme potrebno za kreiranje i slanje računa, a istovremeno povećavaju efikasnost i smanjuju mogućnost greške u poslovanju.
Uz ovo rešenje, korisnici mogu olakšati svoje poslovanje, uštedeti vreme i povećati preciznost u procesu izdavanja faktura.

e-Commerce solutions

e-Commerce (OnLine prodavnica) je modularna platforma, koja je u potpunosti promenljiva i prilagodljiva zahtevima klijenta! Uz ovu platformu nudimo i mogućnost 24/7 podrške.

e-Indeks

Logovanjem na portal student dobija sve informacije o njegovom školovanju, i to: položene ispite, prijavljene ispite po rokovima, izveštaje o uplaćenoj školarini, broju osvojenih espb bodova za svaku školsku godinu njegovog studiranja, spisak upisanih predmeta za svaku školsku godinu, raspored časova, raspored ispita, kao i vesti i obaveštenja koje je moguće postavljati kroz aplikaciju „FAKULTIS“ ili kroz aplikaciju „NASTAVNIK“.

e-Nastavnik

Nastavnički portal je veb aplikacija namenjena praćenju realizacije obaveza nastavnika visokoškolske ustanove. Portal može služiti i za štampu i elektronsko popunjavanje zapisnika sa ispita od strane nastavnika, definisanja organizacije nastave, načina ispitivanja i sl. Preko portala nastavnici mogu komunicirati sa studentima i kačiti materijale koje će studenti preuzimati sa studentskog portala ili sajta fakulteta.