C++

C++ je viši programski jeziok koji je prvobitno razvijen u Belovim laboratorijama za objektno orijentisano programiranje u projektu pod rukovodstvom Bjarnea Stroustrupa tokom 1980-ih kao proširenje programskog jezika C, pa mu je originalno ime bilo „C sa klasama“.