C#

C#, povišeno ce ili cis, jedan je od mlađih programskih jezika. Nastao je 2000. godine kao sastavni deo Majkrosoftovog razvojnog okruženja .NET Framework 1.0. Na čelu tima koji se bavio razvojem C#-a bio je Anders Hajlsberg. C# podržava više paradigmi kao i većina modernih programskih jezika.