JavaScript

JavaScript je jedan od najpopularnijih programskih jezika današnjice. Ovaj interpretirani jezik koristi se za dodavanje dinamike web stranicama. Radi lakšeg pisanja koda, najčešće se koristi uz neki od popularnih frejmvorkova kao što su React, Angular ili Vue.

JavaScript se može izvršavati i na serveru - pogledajte NodeJS.